โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครูด้วยระบบICT

การพัฒนาครูด้วยระบบICT

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 18 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:46:01
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การพัฒนาครูด้วยระบบICT
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ระหว่างวันที่ :
18/07/2020 - 18/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายพนมกร กองแสง

รูปภาพกิจกรรม