ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าเหมือด

บ้านป่าเหมือด

บ้านป่าเหมือด ป.ม

ชื่อภาษาอังกฤษ : BanPamued

322 หมู่ 8
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 Tel. 053731766

เบอร์โทรศัพท์ : 053731766

เบอร์แฟ็ก : 053731011

เว็บไซต์ : bpms.ac.th

เกี่ยวกับบ้านป่าเหมือด

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าเหมือด

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 2 3
ข้าราชการครู 9 18 27
พนักงานราชการ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 2 3
รวม 13 25 38

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 24 26 50 2
ป.2 37 33 70 2
ป.3 27 41 68 2
ป.4 30 30 60 2
ป.5 32 32 64 2
ป.6 38 40 78 2
ม.1 47 47 94 3
ม.2 35 35 70 2
ม.3 37 33 70 2
อ.2 11 13 24 1
อ.3 14 22 36 2
รวม 332 352 684 22