โครงการ/กิจกรรม แผน กริช

แผน กริช

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:30:54
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผน กริช
หน่วยงาน :
ป.6
สถานที่ :
รร.บ้านป่าเหมือด
ระหว่างวันที่ :
20/07/2020 - 20/07/2020
รายละเอียด :

https://www.youtube.com/watch?v=3mYVyVY-lU4&list=RDwi8ZOjysRM0&index=11

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายกริช อึ้งอภิธรรม

รูปภาพกิจกรรม