โครงการ/กิจกรรม จัดสวนหย่อมร้านกาแฟ

จัดสวนหย่อมร้านกาแฟ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 18 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:40:59
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
จัดสวนหย่อมร้านกาแฟ
หน่วยงาน :
รร.บ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
รร.บ้านป่าเหมือด
ระหว่างวันที่ :
20/07/2020 - 31/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายวิเชียร มอญแก้ว

รูปภาพกิจกรรม