โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วย แนะนำตนเอง(ปฐมนิเทศ)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วย แนะนำตนเอง(ปฐมนิเทศ)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 12:49:15
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วย แนะนำตนเอง(ปฐมนิเทศ)
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
อนุบาล
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 03/07/2020
รายละเอียด :

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 1 หน่วย

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

รูปภาพกิจกรรม