ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

322 หมู่ 8

ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 Tel. 053731766

322 หมู่ 8

ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00